Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2019

Contoh Pidato Bahasa Sunda - Pidato dalam pengaplikasiannya bisa menggunakan berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda. Berbicara mengenai bahasa apa yang dipakai   tentunyaitu bukanlah sebuah masalah, yang terpenting sesuai dengan tempat dan menggunakan bahasa yang baku. Sebelumnya mari kita membahas pengertian nya terlebih dahulu, pidato atau biantara adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk mengajak, memberitahu, atau menghimbau agar orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Dengan adanya info ini, Espilen Blog inginkan para pembaca jadi tergerak hatinya untuk melestarikan bahasa daerah, karena bagaimanapun juga kita berasal dari daerah yang mempunyai bahasa masing-masing terlepas dari Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

Dari hal ini saja sudah dapat kita temukan kesimpulan bahwa bangsa Indonesia kaya akan bahasa, dalam hal pidato saja terdapat berbagai macam bahasa, namun pada umumnya memang lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, karena merupakan bahasa nasional dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Jika Anda berada di daerah Jawa Barat, mungkin berpidato menggunakan bahasa sunda tidak masalah. Karena Jawa Barat adalah tempat dimana bahasa yang satu ini berasal dan menjadi salah satu bahasa terbesar di nusantara.

Melestarikan budaya daerah bisa dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan menggunakan Bahasa Sunda dalam menyampaikan pidato kepada orang banyak. Karena yang kita lihat sekarang ini, kaum muda lebih bangga menggunakan Bahasa Inggris ketimbang bahasa asalnya sendiri, yakni Bahasa Sunda. Walaupun sebenarnya Bahasa Sunda itu sendiri sangat bagus, terlebih lagi Bahasa Sunda memiliki huruf sendiri yang bentuknya cukup unik, seperti halnya Bahasa Jepang yang memiliki huruf hiragana dan kanji.

Contoh Pidato
Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2019

Berbicara mengenai pidato, kegiatan yang satu ini sering kita temui di Masjid, sekolah, gedung pemerintahan, forum masyarakat, dan lain sebagainya. Namun bagaimana dengan pidato yang memakai Bahasa Sunda atau juga disebut biantara? Tentunya ini biasa dilakukan di daerah Jawa Barat yang merupakan asal suku Sunda asli. Mata pelajaran Bahasa Sunda sendiri biasanya dipelajari oleh murid di sekolah yang letaknya di Jawa Barat. Nah, bagi Anda yang sedang mencari kumpulan contoh pidato yang menggunakan Bahasa Sunda berikut Espilen Blog sajikan informasinya.


Contoh Pidato Bahasa Sunda 1

Assalamualaikum wr wb

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.

Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun...
Inna dhofatu minal iman
Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”

Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.

Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.

Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.


Contoh Pidato Bahasa Sunda 2

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh


    Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Wassholatu wassalamu ‘ala Muhammadin. Wa’ala alihi washohbihi azma’in. Amma ba’du
    Bapa-bapa, ibu-ibu anu dipihormat tur dipiajrih ku sim kuring.
    Teu kakantun hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.
    Langkung tipayun sim kuring muji syuur ka Alloh ku ngedalkeun Alhamdulillahi robbil ‘alamin wireh dina ieu waktos tiasa ngadeg di payuneun parabapa, paraibu miwah hadirin kanggo ngadugikeun biantara.
    Sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka panutan alam, nabi anu pinuji nyaeta Nabi Muhammad SAW. Ka kaluwargina ka parasohabat sareng ka umatna anu taat kana pituturna. Amin ya robbal ‘alamin.
    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.
    Neda widi ka sadayana, dina ieu waktos sim kuring seja ngadugikeun perkawis program wajib belajar salapan taun anu ayeuna nuju dilaksanakeun.
    Tujuan pamarentah ngedahkeun sadaya warga nagara ngalaksanakeun wajar dikda 9 taun the sanes kanggo ngahontal cita-cita bangsa Indonesia anu kaunggel dina Tujuan Pendidikan Nasional nyaeta ngahontal masyarakat anu sampurna. Dina babasan urang mah manusa anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.
    Kanggo umat islam program belajar the diwajibkeun tur teu diwatesanan 9 taun tapi wajib ti kawit dibabarkeun dugi ka maot.
    Sakumaha pidawun Rosululloh SAW “ Tolabul ‘ilmi faridotun ‘ala kullil muslimin walmuslimat minal mahdi ilalahdi.”
    Naging nu dimaksad program wajar dikdas 9 taun mah nyaeta program diajar di pendidikan formal. Murangkalih anu yuswana 7 dugi ka 15 taun kedah diajar di sakola ti SD dugi ka SMP.
    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ke Alloh SWT.
    Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh nu kagungan murangkalih ti yuswa 7 dugi ka 15 taun.
    Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan, gawe rancage sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka rahayat ieu program tiasa dilaksanakeun kalayan hasil nu nyugemakeun.
    Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekanan upami teu aya ridho Alloh SWT. Ku kituna urang sami neneda ka Mantenna mugia sadaya paneja urang diijabah. Amiin Ya Alloh Ya Robbal ‘alamin.
    Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, aya basa nu teu luyu sareng tetakrama, mugia sadayana jembar manah nghapuntenna.
    Wassalamu’alaikum warohmatuloohi wabarokatuh.

Itulah beberapa contoh Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2019 yang bisa Espilen Blog sampaikan. Semoga informasi ini dapat lebih meningkatkan pemahaman kita mengenai Pidato yang menggunakan bahasa daerah dan juga bisa memeberikan pengaruh untuk kita semua agar semakin mencintai bahasa daerahnya sendiri. Terima kasih juga telah membaca artikel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca Contoh Memo untuk menambah wawasan berbahasa Anda juga. Terima kasih sudah menyimak info mengenai pidato diatas.